موزه‌ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان

موزه‌ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان

موزه هنرهای معاصر کرمان (موزه صنعتی) پس از موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان دومین موزه تجسمی ایران شناخته میشود. موزه هنرهای معاصر کرمان در خیابان شریعتی نرسیده به باغ ملی قرار دارد. موزه صنعتی کرمان مجموعهای دیدنی از هنرهای معاصر ایران و جهان را در خود جای داده است. در این موزه آثاری از هنرمندان ایرانی از جمله کمال الملک، اکبر صنعتی زاده، پرویز تناولی، سهراب سپهری، علی اکبر یاسمی و تعدادی دیگر از هنرمندان به چشم میخورد. همچنین در موزه هنرهای معاصر کرمان آثار زیبایی از هنرمندان خارجی همچون واسیلی کاندینسکی، تام فیلیپس، آگوست رودن و هنری مور دیده میشود.

موزه‌ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان

موزه‌ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان

ایران | کرمان | خیابان شریعتی

  نمایشگاه های گذشته

  نمایشگاه گروهی بازنمای دور از نزدیک

  23 آبان تا 20 آذر 1398

  نمایش مسیر

  Via Google maps

  Via Waze