موزه‌ی کاتونا

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

موزه‌ی کاتونا

موزه‌ی کاتونا

موزه‌ی هنر کوتانا که توسط اتحادیه‌ی موزه‌های آمریکا تأیید شده است، سالانه سه تا چهار نمایشگاه برپا می‌کند و طیف گسترده‌ای از موضوعات هنر و علوم انسانی را پوشش می‌دهد. از ابتدا، این موزه متعهد به ارائه‌ی هنرهایی از همه‌ی فرهنگ‌ها و دوره‌های زمانی بود. تصمیم بنیانگذاران به عنوان یک موسسه‌ی غیرمجموعه داری، روی آوردن به یک برنامه‌ی نمایشگاهی پویا و انعطاف پذیر شد که یکی از بارزترین ویژگی های موزه‌ی کوتانا باقی می‌ماند. نشست و گف و گو، فیلم‌، کارگاه‌ها، کنسرت و سایر رویدادها را برای عموم مخاطبان ارائه می‌دهد.

ساعت کاری: از 10:00 am تا 05:00 pm

نمایشگاه در جریان

img
نمایشگاه گروهی ورودها 11 مهر تا 3 بهمن 1400

56 روز تا پایان

bktop