icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه‌ گرافیک ایران
موزه‌ گرافیک ایران

موزه‌ی گرافیک ایران اولین موزه طراحی گرافیک آسیا است. این موزه در عمارت ارباب هرمز در تهران، منطقه‌ی تهرانپارس واقع شده است. در گنجینه‌ی این موزه هر آنچه که به عنوان تاریخ طراحی گرافیک ایران شناخته می‌شود، نگهداری می‌شود.

روزهای بازدید: یکشنبه تا پنجشنبه ساعت بازدید: شش ماه اول سال ۱۰تا ۱۸ شش ماه دوم سال ۹ تا ۱۷

• کارگاه‌های آموزشی • نشست‌ها و گفتگوها

ساعت کاری: 10:00 am - 06:00 pm

در این موزه

Print and Multiples, Ghobad Shiva, Illustration for a Story - Tamasha Magazine, 1971, 19508
1350 | تصویرسازی برای داستان - مجله تماشا

قباد شیوا

36 × 16سانتی‌متر

Print and Multiples, Mohammad Ehsai, 10th Celebration of Art, 1976, 19461
1355 | دهمین جشن هنر

محمد احصایی

80 × 58سانتی‌متر

نمای چیدمان

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی با چشمهای کودکی
موزه‌ گرافیک ایران
23 مهر تا 25 مهر 1398

img
نمایشگاه گروهی خاطرات کاغذی
موزه‌ گرافیک ایران
13 ارديبهشت تا 17 خرداد 1398

اخبار و مقاله ها

bktop