icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه بانک و پس‌انداز
موزه بانک و پس‌انداز

ساعات کاری: چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۸ پنجشنبه: در ارتباط با گفتگوها از ۱۲ الی ۱۸ شنبه: ۱۱ الی ۱۷ یکشنبه: ۱۰ الی ۱۶ موزه در تعطیلات رسمی بسته است.

ساعت کاری: 10:00 am - 04:00 pm

روزهای کاری: چهارشنبه - يكشنبه روزهای تعطیل: دوشنبه - سه شنبه

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی هنر سرمایه‌گذاری
موزه بانک و پس‌انداز
6 بهمن 1401 تا 12 آذر 1402

bktop