icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تاکسیس پالسیس کونستاله تیرول
تاکسیس پالسیس کونستاله تیرول

موزه هنر تاکسیس پالسیس کونستاله تیرول که در اینسبروک  اتریش واقع شده است این موزه نمایش‌هایی ادوار و چرخشی، تور‌های با راهنما و ورکشاپ برگزار‌می‌کند. تاکسیس پالسیس یکی از مشهور تری فضا‌های نمایشی در تیرول است که سالانه سه الی چهار نمایش موقت برگزار می‌کند.

روزهای کاری: سه‌شنبه تا یکشنبه: ۱۱ الی ۱۸ ، پنجشنبه: ۱۱ تا ۲۰ برای بازدید نمایشگاه‌ها و کتابخانه .

ساعت کاری: 11:00 am - 06:00 pm

روزهای کاری: سه شنبه - پنج شنبه روزهای تعطیل: جمعه - دوشنبه

نمایشگاه های گذشته

img
نمایشگاه گروهی قصه‌های زمان
تاکسیس پالسیس کونستاله تیرول
8 مرداد تا 15 آبان 1401

bktop