icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خورشید درحال طلوع: هنرمندان در آمریکای نامطمئن
نمایشگاه گروهی

32 روز تا پایان

3 فروردين تا 1 آبان 1402

نمایشگاه گروهی

نمایش «خورشید درحال طلوع: هنرمندان در آمریکای نامطمئن»، از ۳ فروردین تا ۱ آبان سال ۱۴۰۲ به طور همزمان در دو موزه‌ی آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا و موزه‌ی آفریقایی آمریکایی فیلادلفیا برگزار می‌شود. در این نمایش آثاری از شیوا احمدی و شیدا سلیمانی به نمایش درآمده است.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop