icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جسارت نباشه: بازبینی مجموعه هِرش‌هورن
نمایشگاه گروهی

11 مرداد 1401 تا 10 شهريور 1402

نمایشگاه گروهی

نمایش گروهی «جسارت نباشه: بازبینی مجموعه هِرش‌هورن» در موزه و بوستان مجسمه هِرش‌هورن از تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ در وانشنگتن برپاست. این نمایش تقریبا یک قرن از آثار ۴۹ هنرمند زن و نان‌باینری را در طیف وسیعی از رسانه‌هایی که از مجموعه دائمی هِرش‌هورن هستند را در بر می‌گیرد. یک‌چهارم این آثار، در دهه گذشته ساخته شده‌اند و یک سوم از آن‌ها هرگز در این موزه دیده نشده‌اند. این نمایش توسط آنه ریو، سازماندهی و گردآوری شده است؛ همچنین از دست‌آورد‌های قاطع و فضیلت‌آمیز هنرمندانی که به طور سنتی به حاشیه رانده‌شده‌اند صحبت می‌کند و مجموعه‌ وسیعی از دغدغه‌های زیبایی‌شناختی، سیاسی و تاریخی را بررسی می‌کند. هدف از ارائه تمام طبقه این نمایش، تشویق گفتگو در مورد اهمیت داشتن جنسیت ‌در خلق و درک یک اثر هنری، تأثیرات طبقه‌بندی هنرمندان بر اساس جنسیت و همچنین نقش و مسئولیت‌های موزه در مدیریت مجموعه ملی هنر مدرن و‌ معاصر است. در این نمایش اثری از منیر شاهرودی فرمانفرمائیان به نمایش گذاشته شده است. پیش از این رویداد، آثار او در نمایشی گروهی در موزه آسیا سوسایتی نیویورک نیز به‌نمایش‌ درآمده است.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

نمای چیدمان

bktop