icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیستن در دو زمان
بهمن جلالی و رعنا جوادی

15 مرداد تا 18 دى 1401

بهمن جلالی و رعنا جوادی

این نمایش از تاریخ 15 مرداد تا 18 دی 1401 در موزه‌ی ملی هنر آسیا پابرجاست. در این رویداد شاهد آثار بهمن جلالی و همسرش رعنا جوادی خواهیم بود. آثاری که روزهای آتش و خون انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشند و همچنین تصاویری از خرمشهر و آبادان ارائه می‌کنند.

در این نمایشگاه

Rana Javadi, Police Station , 1978, 0
1357 | ایستگاه پلیس

رعنا جوادی

Bahman Jalali, Untitled, Black and White, 2000, 0
1379

بهمن جلالی

Bahman Jalali, Fishermen, 1970, 0
1349 | ماهیگیران

بهمن جلالی

bktop