icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در مسیری خاموش
وای.زی کامی - نمایشگاه فردی

14 خرداد تا 2 بهمن 1401

وای.زی کامی- نمایشگاه فردی

این نمایش از تاریخ 14 خرداد تا 2 بهمن 1401 در موزه‌ی هنرهای معاصر کاستیلا لئون پابرجاست. هنرمند در این رویداد پرتره‌‌ها، تصاویری از ساختمان‌ها، آثاری انتزاعی و چیدمانی از مجسمه را ارائه می‌کند.

در این نمایشگاه

YZ Kami, Rumi, Book of Shams-I-Tabrizi, 2005, 0
1384 | مولوی، کتاب شمسِ تبریزی

وای.زی کامی

YZ Kami, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

وای.زی کامی

299 × 177سانتی‌متر

YZ Kami, Untitled, 2010, 0
1389 | بدون عنوان

وای.زی کامی

203.2 × 152.4سانتی‌متر

YZ Kami, The Great Swan, 2018, 0
1397 | قو کبیر

وای.زی کامی

335.3 × 274.3سانتی‌متر

YZ Kami, Black Dome, 2018, 0
1397 | گنبد سیاه

وای.زی کامی

76.2 × 83.8سانتی‌متر

YZ Kami, Tara, 2015, 0
1394 | تارا

وای.زی کامی

81.5 × 58.4سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop