icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پرسونا: ماسک‌هایی علیه بربریت
نمایشگاه گروهی

5 آذر 1400 تا 22 آبان 1401

نمایشگاه گروهی

این نمایش از تاریخ 5 آذر 1400 تا 22 آبان 1401 در موزه‌ی‌ هنر‌های معاصر اِس‌بالوارد پابرجاست. آثار این نمایش بدن انسان را به عنوان بازتابی از شرایط سیاسی-اجتماعی هر دوره به تصویر می‌کشد.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Shirin Neshat, Couple at Intersection, 2000, 0
1379 | زوجی در تقاطع

شیرین نشاط

45 × 168سانتی‌متر

bktop