icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تصویر؟ قدرت بصری
نمایشگاه گروهی

20 فروردين تا 14 شهريور 1401

نمایشگاه گروهی

این نمایش گروهی از تاریخ 20 فروردین آغاز شده و تا 14 شهریور 1401 در موزه‌ی آقاخان تورنتو پابرجاست. این رویداد که 62 اثر را به نمایش می‌گذارد دارای 4 بخش اصلی است. هدف از این نمایش آگاه‌سازی مخاطب نسبت به قدرت تصاویر در چگونگی شکل‌دهی باورها و تجربیات انسانی است.

هنرمندان

bktop