icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بلندای آسمان جای من است
شاهپور پویان - نمایشگاه فردی

16 آبان تا 3 بهمن 1400

شاهپور پویان- نمایشگاه فردی

نمایش فردی شاهپور پویان از 16 آبان آغاز شده و تا 3 بهمن 1400 در شهر گنت ادامه دارد. ایده‌ی پویان روایتگر یک فرهنگ و اعتقاد سنتی از ایرانیان است. او همچنین با استفاده از سازه‌ای حجیم و مقدار زیادی گندم، بخشی از داستان خانوادگی خود را بیان کرده است.

نمای چیدمان

bktop