شرایط و ضوابط اعمال می‌شود

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شرایط و ضوابط اعمال می‌شود

غزاله آورزمانی - نمایشگاه فردی

36 روز تا پایان

15 آبان تا 8 اسفند 1400

غزاله آورزمانی- نمایشگاه فردی

نمایش فردی غزاله آورزمانی از 15 آبان آغاز و تا 8 اسفند در تورنتو ادامه دارد. موضوغ این نمایش حول محور توجه به سیستم‌های کنترل و محدود کردن اعمال افراد از طریق آن‌ها می‌گردد.

نمای چیدمان

bktop