ورودها

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ورودها

نمایشگاه گروهی

1 روز تا پایان

11 مهر تا 3 بهمن 1400

نمایشگاه گروهی

این نمایش از تاریخ 11 مهر آغاز و تا 3 بهمن 1400 در نیویورک ادامه دارد. «ورودها» روایت‌گر داستان اصلی رسیدن آمریکایی‌ها به این کشور است و سعی دارد تا از افسانه‌های ساختگی دوری کند. این نمایش در پی یافتن معنای معنای واقعی آمریکایی بودن تلاش می‌کند.

نمایشگاه‌گردان: هدر یوینگ

هنرمندان

در این نمایشگاه

Sara Rahbar, Flag#12/ Land of Opportunity, 2013, 0
1392 | پرچم#۱۲/ سرزمین فرصت‌ها

سارا رهبر

167.64 × 96.52سانتی‌متر

bktop