icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرتیست پراجکتز
نمایشگاه گروهی

21 فروردين تا 11 بهمن 1400

نمایشگاه گروهی

این نمایش از تاریخ 21 فروردین آغاز و تا 11 بهمن 1400 در واشینگتن ادامه دارد. آثار موجود در این نمایش به سفارش گالری ملی هنر انجام شده است و در تحقق آن از سه هنرمند کمک گرفته‌اند تا دیوارهای ساختمانی موقت و فضاهای خالی را به محلی برای آثار متمایز خود تبدیل کنند. این سه هنرمند از طریق مشارکت در «آرتیست پراجکتز»، راه های جدید و جذابی را برای دیدن و تجربه‌ی این فضای آشنا معرفی می‌کنند.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop