icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ایران حماسی
نمایشگاه گروهی

25 بهمن 1399 تا 8 شهريور 1400

نمایشگاه گروهی

هدف از برگزاری نمایش «ایران حماسی» روشن ساختن حفره‌های تاریک یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری یعنی ایران است که در گذر زمان دستاوردهای بزرگ هنری‌ این سرزمین هنوز به درستی شناخته نشده است. این نمایش از ده بخش تشکیل شده است. کل نمایشگاه همچون شهری می‌ماند که بازدید کننده با ورود به آن در معرض دروازه‌ها، باغ‌ها، کتابخانه‌ ها و ... قرار می‌گیرد. این نمایش شامل صدها قطعه اثر هنری از 5000 سال تمدن این سرزمین است که در گذر زمان از تمدن این سرزمین باقی مانده است. آثاری همچون ظروف سفالین، کتیبه‌ها، کتاب های خطی، شاهنامه‌ها، نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، عکس‌ها و ... در کنار هم نشانده شده تا تصویری جامع از هنر ایران نمایان کند. در هر بخش این نمایشگاه به هنر یک دوره از این سرزمین پرداخته شده، دوره‌های مختلف تاریخی بیش از اسلام، اسلام، قاجار و و هنر مدرن و معاصر ایران هرکدام به صورت جداگانه نمایش داده شده‌اند. آثار هنرمندانی چون فرهادمشیری، شیرین نشاط، سیراک ملکنیان، پرویز تناولی و شیرین علی‌آبادی در این نمایش به چشم می‌خورد. این نمایش از 25 بهمن 1399 آغاز شده و تا 8 شهرویر سال 1400 ادامه دارد. مخاطبان این نمایش برای بازدید از نمایشگاه از طریق سایت موزه‌ی ویتوزیا اند آلبرت می‌توانند بلیط تهیه فرمایند.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Shirin Aliabadi, Miss Hybrid #3, 2006, 0
1385 | خانم دورگه 3

شیرین علی آبادی

150 × 121.8سانتی‌متر

Shirin Neshat, Untitled, 1998, 0
1377 | بدون عنوان

شیرین نشاط

Farhad Moshiri, Eshgh(Love), 2007, 0
1386 | عشق

فرهاد مشیری

Sirak Melkonian, Veiled Woman, 1957, 0
1336 | زن محجبه

سیراک ملکنیان

Parviz Tanavoli, The Poet and the Beloved of the King, 1966, 0
1345 | شاعر و معشوق شاه

پرویز تناولی

bktop