icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

افتتاح حراج ساتبیز

«حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه » زیر نظر حراج‌خانه‌ی ساتبیز در 20 اکتبر 2021 و در ساعت 13:00 به وقت محلی برگزار خواهد شد.

بهمن محصص | بدون عنوان | رنگ روغن روی کاغذ کشیده شده روی تخته

در این رویداد 74 اثر از 41 هنرمند به حراج گذاشته خواهد شد. ساتبیز لندن در رویداد پیشِ رو آثار هنری قرن بیستم که مرتبط با هنر خاورمیانه است را به حراج خواهد گذاشت. این آثار شامل کار هنرمندان مدرن، معاصر و پیشگام است. آثار هنرمندان ایرانی نظیر بهمن محصص، حسین زنده‌رودی، ابراهیم فرجی، فرهاد مشیری، هوشنگ پزشک‌نیا، لیلی متین‌دفتری، منصور قندریز، مارکو گریگوریان، مسعود عربشاهی، محسن وزیری‌مقدم، پرویز تناولی، رضا درخشانی، رکنی حائری‌زاده، صادق تبریزی، شادی قدیریان و سیراک ملکنیان در این حراجی حضور دارد.  

از بین 28 اثر ارائه‌شده توسط هنرمندان ایرانی، پرویز تناولی با 6 اثر مختلف، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.   

 

 

bktop