icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

«شیرین نشاط» در «موزه‌ی هنر مدرن پیناکوتیک» 

نمایش فردی شیرین نشاط با عنوان «زندگی در یک سرزمین و رویاپردازی در سرزمینی دیگر» از تاریخ 5 آذر 1400 آغاز و تا 4 اردیبهشت 1401 در موزه‌ی هنر مدرن پیناکوتیک در مونیخ آلمان ادامه دارد. پروژه‌ی اخیر این هنرمند مقیم آمریکا، موضوع نمایش موزه‌ی پیناکوتیک در اولین همکاری با مجموعه‌ی هنر مکتوب است.  

موضوع اصلی آثار نشاط، هویت، خاستگاه و ساختارهای قدرت است. آثار او با ادغام و گسترش سنت‌های بصری غنی هنر ایرانی و غربی تعریف می‌شوند. آثار این هنرمند، عکاس و فیلم‌ساز ایرانی، اعتماد به نفس و حضوری قدرتمند را به تصویر می‌کشند اما تمامی این موارد در موقعیتی آسیب‌پذیر رقم می‌خورند. این نمایش که از دل مجموعه‌ی دیگر او با عنوان «سرزمین رویاها» بیرون آمده است، حول خط فارسی و قوانین پرتره‌ی غربی می‌چرخد. او در «سرزمین رویاها» برای اولین بار رسانه‌های عکاسی و ویدئو را در یک اثر واحد با یکدیگر ترکیب کرد. 

نشاط که یکی از مهمترین هنرمندان ایرانی‌ست در آثار خود از نوشتار، ژست‌های مختلف و تنوع فرمی استفاده می‌کند تا یک اثر غنایی خلق کند. او سعی دارد که هر اثر، داستان خود را از تجربه‌ی جهانی بشر بازگو کند. 

تصاویر استفاده شده متعلق به سایت موزه‌ی هنر مدرن پیناکوتیک است.

bktop