icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حضور «شیرین فتحی» و «شهره گل‌آزاد» در گالری44

نمایش گروهی «مدرک 27» از 7 آبان آغاز شده است و تا 20 آذر 1400 در گالری 44 در شهر تورنتو ادامه دارد. شیرین فتحی و شهره گل‌آزاد، دو هنرمند ایرانی هستند که آثارشان در این نمایش، ارائه شده است.  

تمرکز آثار فتحی بر تغییرات فرهنگی مربوط به هویت جنسیتی است. او با استفاده از لوازم آرایش، ماسک و پروتز، از بدن خود به سوژه‌ای برای بازآفرینی هویت‌های مبهم و به گوشه رانده شده استفاده می‌کند. شهره گل‌آزاد که محوریت مضمون آثارش، پرسش‌های هویتی، تخیل استعماری و رویاپردازی‌ست، اکثرا با تلفیق رسانه‌های عکاسی و پارچه به خلق آثار هنری خود می‌پردازد. 

مدرک، نمایش سالانه و گروهی گالری 44 است که بر آثار هنرمندان نوظهور کانادایی تمرکز دارد. آثار این هنرمندان، طیفی از دغدغه‌ها و شیوه‌های فعلی در عکاسی معاصر و رسانه‌های مبتنی بر لنز را منعکس می‌کنند. این رویداد، یکی از اولین نمایش‌هایی است که در زمینه‌ای حرفه‌ای به هنرمندان نوظهور می‌پردازد.  
 

تصویر اول: شیرین فتحی | لباس سبز پوشیده | 1394 
تصویر دوم: شهره گل‌آزاد | اتاق آینه | 1392

 

 

bktop