icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حضور هنرمندان ایرانی در بی‌ینال فلورانس 2021

بی‌ینال فلورانس 2021 از 1 آبان آغاز شده است و تا 9 آبان 1400 در فورتزا دا باسو در شهر فلورانس ادامه دارد. این بی‌ینال سیزدهمین دوره‌ی خود را برگزار می‌کند و در این دوره بر جهان چند رنگ و چندشکل زنانگی متمرکز است و به جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد. از تمامی شرکت‌کنندگان در این دوره سوال‌هایی مرتبط با موضوع محوری این رویداد پرسیده شده است: 

  • چه ویژگی‌هایی مشخص کننده‌ی ذات زنانگی است؟  
  • چه ابعادی از زنانگی در جامعه‌ی امروزه تغییر کرده است؟ 
  • زنانگی چگونه در هنر معاصر نمایان می‌شود؟ 
  • زنانگی چطور می‌تواند با دنیای طراحی ارتباط بگیرد؟ 
  • هویت جنسیتی چگونه از طریق هنر و طراحی بیان می‌شود؟ 
  • هنر و طراحی چگونه می‌توانند به نابرابری‌های جنسیتی کمک کنند؟ 

چند اثر از هنرمندان ایرانی نظیر ساسان ابری، سارا امیراصلانی، لیدا ارزاقی و زهرا ایمان‌زاده در این بی‌ینال ارائه شده است. 
 


تصاویر استفاده شده در خبر متعلق به ساسان ابری است.

bktop