icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مصوبه مجلس: معافیت مالیاتی هنرمندان ابقاء شد

زمان خواندن : 1 دقیقه

منبع: ایسنا


 

نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای امروز مجلس معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری را ابقاء کردند. اخیرا نیز بسیاری از هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگی و هنری کشور نسبت به درنظر گرفتن مالیات برای فعالیت‌های هنری در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
به گزارش ایسنا، در جز ۱ بند ق تبصره ۶ آمده بود که «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حذف می شود.» نمایندگان مجلس موضوع شمولیت هنرمندان برای پرداخت مالیات را حذف کردند لذا هنرمندان همچنان برای سال آینده مشمول معافیت مالیاتی هستند.

bktop