ساره ایمانی در بی‌ینال موزه‌ی هنرهای برانکس

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ساره ایمانی در بی‌ینال موزه‌ی هنرهای برانکس

25 آبان 1400

پنجمین بی‌ینال موزه‌ی هنرهای برانکس با عنوان «فراخوان برانکس: پنجمین بی‌ینال اِیم» از تاریخ 19 آبان آغاز و تا 29 اسفند 1400 در محل موزه در نیویورک ادامه خواهد داشت. در این رویداد، آثار 68 هنرمند تازه کار که در دوره‌ی 2018 و 2019 برنامه‌ی کمک‌هزینه‌ی اِیم موزه‌ی برانکس شرکت کرده بودند، ارائه می‌شود. 

بی‌ینال اِیم طیف وسیعی از ایده‌ها را از طریق داستان‌سرایی جمعی به نمایش می‌گذارد. این ایده‌ها از تحول ضروری تعامل انسانی در زندگی روزمره و موقعیت‌های مختلف و همچنین بین نسل‌های متفاوت، سخن می‌گوید. از طرف دیگر ایده‌ی این بی‌ینال را می‌توان مراقبه‌ای در مورد تمرین زندگی روزمره و در زمان‌های نامشخص دانست. فراخوان برانکس، آثار هنرمندانی را که به بحران‌های متعدد سلامت، غم، محیط زیست و هویت پاسخ می‌دهند را به نمایش می‌گذارد. این موضوعات، موقعیت کنونی ما را به روش‌های متعدد تعریف می‌کنند. همچنین این بی‌ینال بخشی از نمایش‌ها و برنامه‌های عمومی است که به مناسب پنجاهمین سالگرد موزه برگزار می‌شوند.  

ساره ایمانی تنها هنرمند ایرانی حاضر در این رویداد است.  

 

bktop