مجله

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مجله

magazine-img

10 ساعت پیش

زیر درختان قبلی
magazine-img

12 ساعت پیش

نگاهی به نمایش «پراکنده در فضا»
magazine-img

02 آذر 1400

شب درخشان حراجی بونامز لندن برای هنرمندان ایرانی
magazine-img

20 آبان 1400

نگاهی به نمایش آثار مهدی سحابی
magazine-img

20 آبان 1400

بازخوانی نمایشی از مهران مهاجر
magazine-img

18 آبان 1400

بازخوانی نمایشی از علی بنی‌صدر
magazine-img

17 آبان 1400

بازخوانی نمایشی از ساله شریفی
magazine-img

08 آبان 1400

کارنمایی یکتا
magazine-img

28 مهر 1400

نگاهی به «نسخه‌های مندرس» نگار فرجیانی
magazine-img

27 مهر 1400

نگاهی به نمایش نهان بر عیان
magazine-img

13 مهر 1400

نگاهی به نمایش رضا عابدینی
magazine-img

05 مرداد 1400

نگاهی به نمایش «خطوط خودساخته»
bktop