icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مجله

magazine-img

01 مرداد 1402

انقلاب آرت‌فرها - قسمت دوم
magazine-img

29 خرداد 1402

علی نصیر؛ راوی انسان و جهان، هویت و حیات
magazine-img

19 خرداد 1402

کامران دیبا؛ معمار‌ـ‌هنرمندی که در مؤلفه‌های زیستی و آثار خود مداخله می‌کند
magazine-img

18 ارديبهشت 1402

چه کسی کیوریتور نیست؟ 
magazine-img

10 ارديبهشت 1402

سیا‌(ه‌‌) ارمجانی: ـ‌واسازی، صیرورت، گذرـ
magazine-img

02 بهمن 1401

آرایش نظامی: تلاشی برای مطالعه‌ی یک بایگانی 
bktop