پنجمین بی‌ینال اورال: جاودانگی

اورال بی‌ینال

21 شهريور تا 10 آذر 1398
پنجمین بی‌ینال اورال: جاودانگی

بی‌ینال صنعتی اورال بزرگترین پروژه‌ی هنری منطقه‌ای با شرکت کنندگان بین‌المللی و ملی است. این دوسالانه در مکان‌های قدیمیِ صنعتی و غیر نمایشگاهی در شهر یکاترینبورگ و بقیه‌ی شهرهای منطقه‌ی اورال برگزار می‌شود.

هنرمند ایرانی «طلا مدنی» در این رویداد شرکت می‌کند.

پنجمین بی‌ینال اورال: جاودانگی

    نمایش مسیر

    Via Google maps

    Via Waze