بی‌ینال تایپه 2020

بی‌ینال تایپه

52 روز تا پایان

1 آذر تا 24 اسفند 1399
بی‌ینال تایپه 2020

بی‌ینال تایپه مهمترین نمایشگاهی است که با هدف معرفی هنر معاصر از طرف موزه‌ی هنر تایپه برگزار می‌شود. از سال 1998 موزه‌ی هنر تایپه شروع به دعوت از کیوریتورهای مطرح بین‌المللی کرد تا با همکاری این افراد، هنر معاصر تایوان را در فضایی بین‌المللی معرفی کند.

بی‌ینال تایپه 2020

      نمایش مسیر

      Via Google maps

      Via Waze