icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بی‌ینال ساپورو ۲۰۲۴: آخرین برف
بی‌ینال بین‌المللی ساپورو

30 دى تا 6 اسفند 1402

بی‌ینال ساپورو ۲۰۲۴: آخرین برف

درون‌مایه بی‌ینال بین المللی ساپورو ۲۰۲۴، آخرین برف است. این رویداد هنری تمرکزش را بر تحول و آفرینش برای آینده‌‌ی زمین، جامعه، گروه‌های ارتباطی و زندگیِ ما معطوف کرده است.

این بی‌ینال، یک امکان تجربی در شهر ساپورو ایجاد می‌کند، که از طریق هنر پرسش‌ها را برمی‌انگیزد و الهام‌بخش کنش‌هایی برای آینده است.

اطلاعات بازدیدکننده

تاریخ بازدید: ۲۰ ژانویه تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ مکان‌های برگزاری: موزه هنر ساپورو | موزه هنر مدرن هوکایدو | انجمن هنرهای فرهنگی ساپورو | تئاتر آینده

bktop