icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مومِنتا ۲۰۲۱ | حس طبیعت
بی‌ینال مومِنتا

17 شهريور تا 2 آبان 1400

مومِنتا ۲۰۲۱ | حس طبیعت

نسخه‌ی هفدهمین مومنتا به حس طبیعت می‌پردازد؛ انسانی که طبیعت را حس می‌کند و شاید یک بلوبری چیده شده در جنگل را در دست داشته باشد در معرض انواع ادراک قرار گیرد: بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه. از سوی دیگر، فرض بر این است که طبیعت نیز حس می‌کند.

هنرمندان

سالن‌ها

برنامه‌ی مومِنتا ۲۰۲۱

برنامه‌ی مومِنتا ۲۰۲۱

۵۴ هنرمند از ۲۴ کشور در بی‌ینال مومنتا ۲۰۲۱ شرکت می‌کنند

وب‌سایت
bktop