icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بی‌ینال لولئا ۲۰۲۴: در آستانه نسبت ۱:۱
بی‌ینال لولئا

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

12 اسفند 1402 تا 6 خرداد 1403

بی‌ینال لولئا ۲۰۲۴: در آستانه نسبت ۱:۱

تقاطع میان هنر و معماری، نقطه‌ی آغازین دوسالانه‌ی لولئا ۲۰۲۴ بود که با هدف توجه به تغییرات شدیدِ فضاهای ساخته‌شده و طبیعی نورباتن، شمالی‌ترین منطقه‌ی سوئد، برگزار می‌شود. مدیران هنری این رویداد، آده کریستل مگبا و برونو آلوز دو آلمیدا، رویکردهای هنری را جمع‌آوری می‌کنند که بر کارهای بهبودپذیر و جایگزین‌های برآمده از زمینه‌های گذار و دگرگونی معطوف می‌شود.

بی‌ینال لولئا در شهرهای لولئا، بودن، کیرونا و مسیور، از ۲ مارس تا ۲۶ می ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.

اطلاعات بازدیدکننده

بی‌ینال لولئا در شهرهای لولئا، بودن، کیرونا و مسیور برگزار می‌شود. تاریخ بازدید: ۲ مارس تا ۲۶ می ۲۰۲۴

bktop