بی‌ینال استانبول ۲۰۲۲

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بی‌ینال استانبول ۲۰۲۲
بی‌ینال استانبول

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

26 شهريور تا 29 آبان 1401

بی‌ینال استانبول ۲۰۲۲

بی‌ینال استانبول هفدهمین دوره‌ی خود را که در ابتدا برای سپتامبر ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده بود، بین ۱۷ سپتامبر و ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌کند. در هفدهمین بی‌ینال استانبول، متصدیان و شرکت‌کنندگان آن همچنان تحت تأثیر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و پیامدهای تغییر دهنده‌ی زندگی آن هستند.

اخبار و مقاله ها

bktop