icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فولک‌اِستون ۲۰۲۱
تری‌ینال فولک‌اِستون

31 تير تا 11 آبان 1400

فولک‌اِستون ۲۰۲۱

سه‌ سالانه‌ی فولک‌اِستون بخش ویژه‌ی پروژه‌ی «کری‌اِیتیو فولک‌اِستون» است. در این رویداد از هنرمندان دعوت می‌شود که به فضاهای عمومی شهر به چشم یک گالری نگاه کنند. هنرمندان مسائلی و کارهایی را به نمایش می‌گذارند که منعکس‌ کننده‌ی موضوعاتی‌ است که بر شهر و در ابعاد گسترده‌تر بر جهان تأثیر می‌گذارد.

bktop