icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دِزِرت اِکس ۲۰۲۴
بی‌ینال دِزِرت اِکس

20 بهمن 1402 تا 4 فروردين 1403

دِزِرت اِکس ۲۰۲۴

رویداد دزرت اکس: العلا ۲۰۲۴ با درون‌مایه در حضور غیاب این پرسش را مطرح می‌کند که «چه چیزی را نمی‌توان دید؟» و با این پرسش به ما نشان می‌دهد که بیابان‌ها اغلب به عنوان فضاهایی پوچ نادیده گرفته می‌شوند. رویکرد و دیدگاه این دوره، توجه به بیابان‌ها به عنوان مکان‌هایی تاریخمند و دارای اسطوره است. هنرمندانی که در دزرت اکس ۲۰۲۴ شرکت می‌کنند، دعوت شده‌اند تا ایده‌های نادیدنی و غیرقابل بیان را جست‌وجو کنند؛ درگیر شدن با چیزی که فورا آشکار نمی‌شود، رویارویی‌های جدیدی با منظره و تصور چشم‌اندازهای آلترناتیوی که نیروها و عناصر نامحسوس زمان، باد، نور، جریان‌های تاریخ و اسطوره‌های بافته‌شده در مکان را احساس می‌کنند.

این دوره از رویداد دزرت اکس ۲۰۲۴، در صحراها و بیابان‌های منطقه العُلا برگزار خواهد شد.

اطلاعات بازدیدکننده

«دزرت اکس: العلا» برای سومین دوره خود، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ تا ۴ فروردین ۱۴۰۳، آثار هنری معاصر را در بیابان‌های العلا، منطقه‌ای در شمال غربی عربستان سعودی، به نمایش می‌گذارد.

bktop