icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پانزدهمین بی‌ینال داکار
بی‌ینال داکار

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

17 آبان تا 17 آذر 1403

پانزدهمین بی‌ینال داکار

بی‌ینال داکار در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک رویداد متناوب میان ادبیات و هنر شکل گرفت. هدف دوسالانه‌ی هنر معاصر آفریقا این است که فضایی از دیدگاه‌های مختلف عاری از تعصب ایجاد کند که درباره‌ی رویکردهای متفاوت و تحلیل کثرت تأثیرات از منابع کمتر شناخته‌شده باشد.

این دوره به معانی و تداعی‌های مختلف مفهوم «بیداری» می‌پردازد، که دامنه‌ی معنایی آن پل‌های فرهنگی و استعاری را بین هنر و جامعه فراهم می‌کند. این مکان از نگرانی‌های فزاینده‌ای که در تحقیقات و نمایشگاه‌ها مطرح می‌شود صحبت می‌کند، که از لحاظ موضوعی نگرانی‌های زیست‌محیطی، نگرانی‌های اجتماعی و تاریخ‌های استعمار را به هم مرتبط می‌کند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۷ آبان تا ۱۷ آذر ۱۴۰۳

bktop