icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بی‌ینال بوروس ۲۰۲۴
بی‌ینال هنر بوروس

57 روز تا پایان

26 خرداد تا 25 شهريور 1403

بی‌ینال بوروس ۲۰۲۴

دوسالانه‌ی امسال با عنوان «لایه‌ها، حلقه‌ها و خطوط»، توسط کارولین گوستافسون و دانیل ریکاردو ترس کیوریت می‌شود. این عنوان به رابطه‌ی زمان، فضا و مکان و همچنین ارتباط آن با جامعه، پیرامون و محیط اشاره دارد. جهان پیرامون کنونی و زمان معاصر ما به طرق مختلف تفسیر می‌شود؛ جایی که هنر ما را به جغرافیاهای دیگر می‌برد و جهان های بدیل و خیالی را ارائه می‌دهد.

بی‌ینال بوروس، هر دو سال توسط موزه‌ی هنر مدرن بوروس در داخل فضای موزه و در فضای باز مرکز شهر برگزار می‌شود.

اطلاعات بازدیدکننده

آثار هنری در بی‌ینال بوروس ۲۰۲۴، در موزه‌ی هنر بوروس، موزه‌ی پارچه، مرکز مد و لباس و همچنین در فضای باز در سراسر مرکز شهر نمایش داده می‌شود. روزهای بازدید: ۲۶ خرداد تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ ساعت بازدید: ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰

اخبار و مقاله ها

بی‌ینال هنر بوروس:لایه‌ها، حلقه‌ها و خطوط

بی‌ینال هنر بوروس:لایه‌ها، حلقه‌ها و خطوط

موزه‌ی هنر بوروس، دوسالانه‌ی بین‌المللی هنر را برای هشتمین دوره ارائه می‌کند - امسال با عنوان «لایه‌ها، حلقه‌ها و خطوط» کاوش در زمان، فضا و مکان، بازدیدکنندگان می‌توانند هنر معاصر قابل تأملی را در موزه‌ی هنر بوروس و در سرتاسر فضاهای عمومی شهر تجربه کنند.

وب‌سایت
bktop