icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

26 آبان تا 26 دى 1403

چهاردهمین دوره‌ی باماکو اینکانترز - دوسالانه عکاسی آفریقا از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ در کشور مالی و در شهر باماکو برگزار می‌شود. این دوره، سی‌امین سالگرد بی‌ینال رقم می‌خورد و انعکاس خاصی به بیان عکاسی معاصر می‌دهد.

درون‌مایه این دوره از بی‌ینال بر مفهوم «کوما» متمرکز خواهد بود؛ گفتار، سکوت و صدا. چهاردهمین دوره‌ی باماکو اینکانترز به دنبال کشف فرم‌های جدید و آزمایش و تجربه‌ی دیالوگ‌های میان کلمات و تصاویر خواهد بود و قرار است به لحظات گفتار، قدرتِ بیان، خشم، امید، بازیابی، سکوت و صدای ناهنجار وجود بصری ببخشد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵

bktop