هنر پساجنگ و معاصر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر پساجنگ و معاصر
فندوهوش د نوتاریسه تش گرافنهاخه | لاهه

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 29 مهر 1400

آثار ایرانی

نوید نور
نوید نور

شماره اثر 504

1387 | این‌ها روزهایند

میکس‌مدیا

26 × 9سانتی‌متر

براورد: 600 - 800€

اعلام‌نشده

bktop