icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر شهری و معاصر
حراجی تیت وارد | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 13 مهر 1401

حراجی تیت وارد

آثار ایرانی

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 74

1395 | توهم شادی

اسکرین‌پرینت رنگی روی کاغذ

81 × 81سانتی‌متر

براورد: 500 - 800£

قیمت فروش رفته: 690£

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 75

1395 | تعادل

اسکرین‌پرینت رنگی روی کاغذ

82.5 × 82.5سانتی‌متر

براورد: 500 - 800£

قیمت فروش رفته: 1,125£

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 76

1395 | فرار به سرنوشت

اسکرین‌پرینت رنگی روی کاغذ

68 × 68سانتی‌متر

براورد: 500 - 800£

قیمت فروش رفته: 2,375£

مهدی قدیانلو
مهدی قدیانلو

شماره اثر 77

1396 | آسمان نو

اسکرین‌پرینت رنگی روی کاغذ

101 × 94سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200£

قیمت فروش رفته: 2,500£

اثری از حراج قبلی

  • مهدی قدیانلو 10 شهريور 1401

    1396 | آسمان نو 68.5 × 68.5 سانتی‌متر اسکرین‌پرینت رنگی روی کاغذ

    شماره اثر: 90 تخمینی: 600 - 800£ قیمت چکش‌خورده: 850£
bktop