هنر مدرن و معاصر - حراج زماندار

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر مدرن و معاصر - حراج زماندار
سوردرز | کمبریج

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 10 مرداد 1400

سوردرز

آثار ایرانی

سمیرا عباسی
سمیرا عباسی

شماره اثر 306

ایکاروس

حکاکی و آکواتینت رنگی

57.3 × 37.5سانتی‌متر

براورد: 100 - 150£

قیمت فروش رفته: 50£

bktop