icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج خاموش | اردشیر محصص
سپیل‌مَن بل‌ول فاین آرت | نیواورلئان

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 17 آبان 1402

سپیل‌مَن بل‌ول فاین آرت

سپیل‌مَن بلک‌ول فاین آرت و بنیاد اردشیر محصص حراجی بی‌صدا از آثار این هنرمند، متعلق به مجموعه خصوصی او که تا به‌حال هرگز به فروش گذاشته نشده یا متعلق به شخص دیگری نبوده، اعلام کردند.

این حراج با پشتیبانی وبسایت فرست‌دی‌آی‌بی‌اس (1stDIBS) از تاریخ ۲ تا نیمه شب ۸ نوامبر ۲۰۲۳ برگزار می‌شود. ‌شیوه‌ی برگزاری این مزایده با حراج‌های معمول متفاوت است، به این صورت که فرصت خریداری هر اثر با رسیدن عدد پیشنهادی خریدار به حداقل 50 درصد از قیمت اثر در بازار (اورجینال پرایس) ممکن خواهد بود و همچنین کمیسیون خریدار صفر هست و به قیمت نهایی مبلغی اضافه نمی‌شود.

بخشی از تمام فروش‌ این حراج به‌نفع بنیاد اردشیر محصص است که توسط این هنرمند فقید برای حفظ میراث او و حمایت از هنرمندان ناتوان تأسیس شده است.

شما می‌توانید اورجینال پرایس هر اثر در این مزایده را از طریق لینک زیر مشاهده کنید.

وبسایت حراجی

آثار ایرانی

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208211372242

1376 | بدون عنوان

جوهر و آبرنگ روی کاغذ

58.42 × 38.1سانتی‌متر

شروع قیمت از: 5,225€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213288732

1378 | بدون عنوان

کاغذ، جوهر و پاستل روغنی

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213288802

بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 3,325€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213288942

1376 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

41.91 × 31.75سانتی‌متر

شروع قیمت از: 4,275€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213294612

1374 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

44 × 35سانتی‌متر

شروع قیمت از: 5,130€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213295132

1374 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

46.99 × 40.64سانتی‌متر

شروع قیمت از: 5,225€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213295362

1375 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

60.96 × 48.26سانتی‌متر

شروع قیمت از: 5,225€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213295572

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

55.88 × 38.1سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213295862

1376 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

76.2 × 60.96سانتی‌متر

شروع قیمت از: 4,275€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213296332

1378 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ پوستی

52.07 × 97.79سانتی‌متر

شروع قیمت از: 3,705€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213296472

1376 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

50.8 × 38.1سانتی‌متر

شروع قیمت از: 6,175€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213300922

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 1,900€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213301062

1379 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

38.1 × 55.88سانتی‌متر

شروع قیمت از: 5,225€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315012

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315212

1366 | بدون عنوان

آبرنگ و پاستل

43.18 × 35.56سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,660€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315292

1364 | بدون عنوان

مدادرنگی و جوهر روی کاغذ

26.67 × 21.59سانتی‌متر

شروع قیمت از: 703€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315452

بدون عنوان

پاستل و جوهر روی کاغذ

22.86 × 30.48سانتی‌متر

شروع قیمت از: 570€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315612

1377 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

58.42 × 76.2سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315772

1379 | بدون عنوان

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 4,275€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213315892

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316032

1374 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,375€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316202

1374 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,470€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316302

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

35.56 × 26.67سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316352

1374 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,470€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316362

1374 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

34.29 × 43.18سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316512

1374 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316532

1375 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

43.18 × 34.29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,755€

اعلام‌نشده

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر LU2208213316582

1375 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

34.29 × 43.18سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,470€

اعلام‌نشده

bktop