icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر قرن بیستم/خاورمیانه
ساتبیز آنلاین | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 7 ارديبهشت 1402

ساتبیز آنلاین

خانه حراجی ساتبیز در فروشی آنلاین، ۶۶ اثر هنری از هنرمندان شمال افریقا، ترکیه، ایران و خاورمیانه را گردهم‌ آورده است. آثار برجسته‌ و نادر این حراجی، هنرمندان ایرانی چون مارکو گریگوریان و منوچهر یکتایی را شامل می‌شود. همچنین در بین آثار انتزاعی، اسامی هنرمندان ایرانی چون محسن وزیری مقدم و سهراب سپهری به‌چشم می‌خورد.

وبسایت حراجی

آثار ایرانی

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 10

بدون عنوان

آبرنگ و رنگ روغن روی کاغذ

47.6 × 68سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 18,000£

قیمت فروش‌رفته: 27,940£

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 11

بدون عنوان

آبرنگ بر روی کاغذ، سوارشده‌بر پایه

51 × 37.5سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000£

قیمت فروش‌رفته: 7,620£

منوچهر یکتایی
منوچهر یکتایی

شماره اثر 16

1338 | ظرف میوه 11

رنگ روغن روی بوم

81 × 76سانتی‌متر

براورد: 20,000 - 30,000£

قیمت فروش‌رفته: 165,100£

مارکو گریگوریان
مارکو گریگوریان

شماره اثر 24

1342 | بدون عنوان

ترکیب مواد

205 × 120سانتی‌متر

براورد: 50,000 - 70,000£

قیمت فروش‌رفته: 152,400£

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 30

1341 | بدون عنوان

رنگ روغن روی مقوا

34 × 51.5سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 15,000£

فروش‌نرفته

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 31

1338 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

20 × 29.7سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000£

فروش‌نرفته

سیراک ملکنیان
سیراک ملکنیان

شماره اثر 33

1334 | بدون عنوان

آبرنگ روی کاغذ سوارشده بر بوم

77 × 51سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 25,000£

قیمت فروش‌رفته: 27,940£

سیراک ملکنیان
سیراک ملکنیان

شماره اثر 34

1335 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

48 × 57سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 25,000£

قیمت فروش‌رفته: 27,940£

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 40

بدون عنوان

آبرنگ روی کاغذ سوارشده بر روی تخته‌ی مات

69.2 × 48.9سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 18,000£

قیمت فروش‌رفته: 19,050£

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 41

بدون عنوان

آبرنگ روی کاغذ

49.5 × 34.5سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000£

قیمت فروش‌رفته: 9,525£

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 42

بدون عنوان

جوهر و گواش روی کاغذ

13.6 × 36.8سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 7,000£

فروش‌نرفته

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 43

بدون عنوان

جوهر و گواش روی کاغذ

17.1 × 28.6سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

قیمت فروش‌رفته: 2,790£

فریدون رحیمی آسا
فریدون رحیمی آسا

شماره اثر 44

1339 | بدون عنوان

پاستل و گواش روی کاغذ

54 × 39سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 7,000£

فروش‌نرفته

فریدون رحیمی آسا
فریدون رحیمی آسا

شماره اثر 45

بدون عنوان

پاستل، گواش و اکریلیک روی کاغذ

54 × 39سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

فروش‌نرفته

فریدون رحیمی آسا
فریدون رحیمی آسا

شماره اثر 46

بدون عنوان

پاستل، گواش و اکریلیک روی کاغذ

39 × 54سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

قیمت فروش‌رفته: 2,540£

فرهاد مشیری
فرهاد مشیری

شماره اثر 47

1385 | ایستگاه فضایی

گلدوزی روی بوم

150 × 110سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 50,000£

قیمت فروش‌رفته: 57,150£

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 52

1367 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

126 × 106.5سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 25,000£

قیمت فروش‌رفته: 20,320£

اثری از حراج قبلی

  • مصطفی سرابی 29 آذر 1401

    1398 | بدون عنوان 115 × 82 سانتی‌متر رنگ روغن روی تخته

    شماره اثر: 1149 تخمینی: 2,000 - 3,000$ قیمت چکش‌خورده: 8,500$
bktop