احساسات معاصر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
احساسات معاصر
ساتبیز آنلاین | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 5 آذر 1400

ساتبیز آنلاین

آثار ایرانی

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 136

1378 | زنان در چادر

سی. پرینت

51 × 61سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

فروش‌نرفته

شیرین نشاط
شیرین نشاط

شماره اثر 138

1372 | من رازش هستم

سی. پرینت

49.2 × 33.3سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000€

قیمت فروش رفته: 8,820€

اثری از حراج قبلی

  • بهمن محصص 4 آبان 1400

    1353 | عشاق 57 × 97 × 37 سانتی‌متر برنز

    شماره اثر: 40 تخمینی: 60,000 - 80,000£ قیمت چکش‌خورده: 150,000£
bktop