هنر قرن بیستم - خاورمیانه

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر قرن بیستم - خاورمیانه
ساتبیز آنلاین | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 4 آبان 1400

ساتبیز آنلاین

حراج ساتبیز پیشنهادات قیمت را از ساعت 15:30 روز 28 مهر تا روز 4 آبان در وبسایت خود دریافت می‌کند. امکان پیشنهاد قیمت برای هر اثر با اندک اختلاف زمانی با توجه به شماره اثر در حراج پایان می‌یابد.

وبسایت حراجی

آثار ایرانی

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 9

1336 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 60سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000£

قیمت فروش رفته: 18,900£

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 10

1345 | گذار شماره‌ی ۲

رنگ روغن روی مقوا

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000£

قیمت فروش رفته: 30,240£

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 17

1345 | بدون عنوان

رنگ روغن روی کاغذ بر تخته

68 × 51سانتی‌متر

براورد: 60,000 - 80,000£

قیمت فروش رفته: 56,700£

لیلی متین دفتری
لیلی متین دفتری

شماره اثر 18

1345 | بدون عنوان

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

120 × 70سانتی‌متر

براورد: 50,000 - 70,000£

قیمت فروش رفته: 100,800£

مسعود عربشاهی
مسعود عربشاهی

شماره اثر 19

بدون عنوان

میکس‌مدیا روی بوم

180 × 135سانتی‌متر

براورد: 30,000 - 40,000£

قیمت فروش رفته: 52,920£

محسن وزیری مقدم
محسن وزیری مقدم

شماره اثر 20

1341 | پیوستگی - اکس3

رنگ روغن و شن روی بوم

130 × 200سانتی‌متر

براورد: 50,000 - 70,000£

قیمت فروش رفته: 113,400£

هوشنگ پزشک‌نیا
هوشنگ پزشک‌نیا

شماره اثر 21

1349 | نیمرخ سرخ

پاستل روغنی و گواش روی مقوا

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 12,000 - 18,000£

فروش‌نرفته

سیراک ملکنیان
سیراک ملکنیان

شماره اثر 22

1393 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

166.5 × 134.5سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000£

قیمت فروش رفته: 18,900£

سیراک ملکنیان
سیراک ملکنیان

شماره اثر 23

1355 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

114.5 × 198.5سانتی‌متر

براورد: 50,000 - 70,000£

قیمت فروش رفته: 63,000£

چارلز حسین زنده‌رودی
چارلز حسین زنده‌رودی

شماره اثر 28

1350 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

64.2 × 86.3سانتی‌متر

براورد: 10,000 - 15,000£

فروش‌نرفته

رکنی حائری زاده
رکنی حائری زاده

شماره اثر 34

پرتره‌ی مرد عصبانی

آبرنگ و اکریلیک روی کاغذ

75.5 × 111سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

فروش‌نرفته

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 36

1371 | گل‌فروش من، گل‌فروش در پیازا ناونا

رنگ روغن روی بوم

150 × 100سانتی‌متر

براورد: 80,000 - 120,000£

قیمت فروش رفته: 113,400£

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 40

1353 | عشاق

برنز

57 × 97 × 37سانتی‌متر

براورد: 60,000 - 80,000£

قیمت فروش رفته: 189,000£

منصور قندریز
منصور قندریز

شماره اثر 41

1336 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

72.5 × 99سانتی‌متر

براورد: 70,000 - 90,000£

فروش‌نرفته

مارکو گریگوریان
مارکو گریگوریان

شماره اثر 42

1352 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

80.5 × 71.5سانتی‌متر

براورد: 6,000 - 8,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

ابراهیم فرجی
ابراهیم فرجی

شماره اثر 43

1355 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

45.5 × 35سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

فروش‌نرفته

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 57

1353 | مریدان شیخ صنعان

چاپ سیلک روی کاغذ

100 × 70سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 5,000£

قیمت فروش رفته: 8,820£

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 58

1353 | شاعر و پرنده‌ها

پرینت‌اسکرین رنگی روی کاغذ

70 × 49.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 59

1353 | عشاق

سیلک‌اسکرین رنگی روی کاغذ

70 × 49سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 60

1353 | آه! بلبل

سریگراف

65.5 × 49سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 61

1353 | سه عاشق

سیلک‌اسکرین رنگی روی کاغذ

49 × 79سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

پرویز تناولی
پرویز تناولی

شماره اثر 62

1353 | شاعر و بلبل

سیلک‌اسکرین رنگی روی کاغذ

59.5 × 75سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

فرهاد مشیری
فرهاد مشیری

شماره اثر 63

1386 | 7س59

رنگ روغن، اکریلیک و چسب روی بوم

162 × 162سانتی‌متر

براورد: 50,000 - 70,000£

فروش‌نرفته

بهمن محصص
بهمن محصص

شماره اثر 65

1370 | فلفل‌ها

آبرنگ و جوهر روی کاغذ

24 × 34.5سانتی‌متر

براورد: 8,000 - 12,000£

قیمت فروش رفته: 10,160£

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 66

1349 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

43 × 33.5سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 3,780£

رضا درخشانی
رضا درخشانی

شماره اثر 69

1386 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

119.7 × 99.6سانتی‌متر

براورد: 15,000 - 20,000£

فروش‌نرفته

شادی قدیریان
شادی قدیریان

شماره اثر 76

1380 | بدون عنوان

سی. پرینت

99 × 69سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

فروش‌نرفته

شادی قدیریان
شادی قدیریان

شماره اثر 77

1380 | بدون عنوان

سی. پرینت

99 × 69سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000£

قیمت فروش رفته: 2,770£

افسون
افسون

شماره اثر 78

1389 | چهره‌های عرب

کلاژ کاغذ چاپی

150 × 200سانتی‌متر

براورد: 5,000 - 7,000£

قیمت فروش رفته: 4,410£

اثری از حراج قبلی

  • سیروس نمازی 30 تير 1400

    1386 | بدون عنوان 168 × 175 × 29 سانتی‌متر لعاب روی آهن

    شماره اثر: 226 تخمینی: 5,000 - 7,000$
bktop