icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اکتشافات معاصر
ساتبیز لندن | لندن

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 29 ارديبهشت 1401

ساتبیز لندن

آثار ایرانی

عذرا عقیقی بخشایشی
عذرا عقیقی بخشایشی

شماره اثر 136

1390 | شعر حافظ

رنگ روغن روی بوم

100 × 200سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000£

قیمت فروش رفته: 2,140£

اثری از حراج قبلی

  • پرویز تناولی 9 فروردين 1401

    1341 | شاعر و زن باردار - شاعر و معشوق شاه 55 × 33 × 10.5 سانتی‌متر برنز

    شماره اثر: 33 تخمینی: 120,000 - 140,000£ قیمت چکش‌خورده: 150,000£
bktop