icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن | هنر معاصر
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 7 خرداد 1403

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

فریدون آو
فریدون آو

شماره اثر 561

1394 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

32 × 16.5سانتی‌متر

براورد: 50 - 70,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 40,000,000 Toman

احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی

شماره اثر 562

1397 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

60 × 80سانتی‌متر

براورد: 70 - 90,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 50,000,000 Toman

مهدی راحمی
مهدی راحمی

شماره اثر 563

1402 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

60 × 80سانتی‌متر

براورد: 20 - 30,000,000 Toman

unpublished

علی رضوی
علی رضوی

شماره اثر 564

1398 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

151 × 122سانتی‌متر

براورد: 70 - 90,000,000 Toman

اعلام‌نشده

محمد فاسونکی
محمد فاسونکی

شماره اثر 565

1381 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

51 × 36سانتی‌متر

براورد: 30 - 50,000,000 Toman

unpublished

سینا قاسمی شیلسر
سینا قاسمی شیلسر

شماره اثر 566

1389 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

120 × 100سانتی‌متر

براورد: 50 - 70,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 20,000,000 Toman

مهرداد محب‌علی
مهرداد محب‌علی

شماره اثر 567

1388 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

50 × 60سانتی‌متر

براورد: 80 - 120,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 65,000,000 Toman

فرشید ملکی
فرشید ملکی

شماره اثر 568

1393 | بدون عنوان

جوهر روی مقوا

25 × 35سانتی‌متر

براورد: 30 - 50,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 20,000,000 Toman

علی نصیر
علی نصیر

شماره اثر 569

1370 | بدون عنوان

اکریلیک روی مقوا

51 × 40سانتی‌متر

براورد: 120 - 150,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 95,000,000 Toman

عارف نیازی
عارف نیازی

شماره اثر 570

1402 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

47 × 37سانتی‌متر

براورد: 30 - 50,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 40,000,000 Toman

عادل یونسی
عادل یونسی

شماره اثر 571

1395 | بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

30 × 30سانتی‌متر

براورد: 30 - 50,000,000 Toman

قیمت فروش رفته: 30,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • شارل حسین زنده‌رودی 31 ارديبهشت 1403

    1349 | بدون عنوان 23 × 36 سانتی‌متر جوهر روی کاغذ

    شماره اثر: 554 تخمینی: 120 - 150,000,000 Toman
bktop