icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن | چاپ‌دستی
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 18 دى 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

آیدین آغداشلو
آیدین آغداشلو

شماره اثر 473

1398 | بدون عنوان

چاپ سیلک روی مقوا

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 60,000,000 Toman

گارنیک درهاکوپیان
گارنیک درهاکوپیان

شماره اثر 474

بدون عنوان

40 × 40سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 20,000,000 Toman

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 475

1400 | بدون عنوان

65 × 55سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 44,000,000 Toman

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 476

بدون عنوان

55 × 65سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 20,000,000 Toman

ناصر اویسی
ناصر اویسی

شماره اثر 477

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

50 × 70سانتی‌متر

فروش‌نرفته

واحد خاکدان
واحد خاکدان

شماره اثر 478

1400 | بدون عنوان

60 × 50سانتی‌متر

اعلام‌نشده

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 479

1350 | بدون عنوان

26 × 20سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 480

1350 | بدون عنوان

26 × 20سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

هوشنگ سیحون
هوشنگ سیحون

شماره اثر 481

1372 | بدون عنوان

50 × 65سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 50,000,000 Toman

ناصر عصار
ناصر عصار

شماره اثر 482

بدون عنوان

27 × 20سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 8,000,000 Toman

اردشیر محصص
اردشیر محصص

شماره اثر 483

بدون عنوان

41 × 49سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 24,000,000 Toman

فرخ مهدوی
فرخ مهدوی

شماره اثر 484

1396 | بدون عنوان

40 × 30سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 18,000,000 Toman

نیکزاد نجومی
نیکزاد نجومی

شماره اثر 485

1398 | بدون عنوان

60 × 44سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 20,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • مهرداد فلاح 11 دى 1402

    1378 | بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر ترکیب مواد روی بوم

    شماره اثر: 471
bktop