icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن | طراحی پیشکسوتان
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 27 آذر 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

عبدی اسبقی
عبدی اسبقی

شماره اثر 442

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

27 × 35سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 18,000,000 Toman

هانیبال الخاص
هانیبال الخاص

شماره اثر 443

1381 | بدون عنوان

جوهر روی مقوا

28 × 40سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 24,000,000 Toman

فرامرز پیلارام
فرامرز پیلارام

شماره اثر 444

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

22 × 30سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 45,000,000 Toman

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 445

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

33 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 75,000,000 Toman

محمدعلی ترقی جاه
محمدعلی ترقی جاه

شماره اثر 446

بدون عنوان

آب‌مرکب روی مقوا

20 × 29سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 30,000,000 Toman

ابراهیم جباربیک
ابراهیم جباربیک

شماره اثر 447

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

50 × 30سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 16,000,000 Toman

کامبیز درم بخش
کامبیز درم بخش

شماره اثر 448

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

41 × 30سانتی‌متر

unpublished

منصور قندریز
منصور قندریز

شماره اثر 450

بدون عنوان

مداد روی مقوا

45 × 30سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 105,000,000 Toman

زنده‌یاد علی گلستانه
زنده‌یاد علی گلستانه

شماره اثر 451

بدون عنوان

جوهر روی مقوا

50 × 70سانتی‌متر

unpublished

فرشید ملکی
فرشید ملکی

شماره اثر 452

1391 | بدون عنوان

35 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 65,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • مجتبی رمزی 20 آذر 1402

    1402 | بدون عنوان 18 × 13 × 15 سانتی‌متر برنز

    شماره اثر: 434
bktop