icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن | چاپ‌دستی
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 15 آبان 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

آیدین آغداشلو
آیدین آغداشلو

شماره اثر 377

1402 | بدون عنوان

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 34,000,000 Toman

محمد احصایی
محمد احصایی

شماره اثر 378

1400 | بدون عنوان

76 × 56سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 65,000,000 Toman

پروانه اعتمادی
پروانه اعتمادی

شماره اثر 379

1394 | بدون عنوان

65 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 50,000,000 Toman

حمید پازوکی
حمید پازوکی

شماره اثر 380

1373 | بدون عنوان

25 × 35سانتی‌متر

اعلام‌نشده

محمد ابراهیم جعفری
محمد ابراهیم جعفری

شماره اثر 381

1370 | بدون عنوان

87 × 52سانتی‌متر

اعلام‌نشده

واحد خاکدان
واحد خاکدان

شماره اثر 382

1400 | بدون عنوان

45 × 34سانتی‌متر

اعلام‌نشده

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 383

1350 | بدون عنوان

26 × 20سانتی‌متر

اعلام‌نشده

شارل حسین زنده‌رودی
شارل حسین زنده‌رودی

شماره اثر 384

1350 | بدون عنوان

26 × 20سانتی‌متر

اعلام‌نشده

علی اکبر صادقی
علی اکبر صادقی

شماره اثر 385

1398 | بدون عنوان

80 × 60سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 44,000,000 Toman

رضا لواسانی
رضا لواسانی

شماره اثر 386

بدون عنوان

50 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 24,000,000 Toman

محمد حسین ماهر
محمد حسین ماهر

شماره اثر 387

1398 | بدون عنوان

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 12,000,000 Toman

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 388

بدون عنوان

62 × 62سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 40,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • نصرالله افجه‌ای 3 آبان 1402

    1396 | بدون عنوان 148 × 52 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

    شماره اثر: 1 تخمینی: 700 - 800,000,000 Toman
bktop