icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 6 شهريور 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

فریدون آو
فریدون آو

شماره اثر 327

1400 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

55 × 61سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 30,000,000 Toman

هانیبال الخاص
هانیبال الخاص

شماره اثر 328

1383 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

30 × 20سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 32,000,000 Toman

ناصر بخشی
ناصر بخشی

شماره اثر 329

1401 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 44,000,000 Toman

شیده تامی
شیده تامی

شماره اثر 330

1395 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

75 × 56سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 22,000,000 Toman

امیرحسین زنجانی
امیرحسین زنجانی

شماره اثر 331

1386 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی چوپ

70 × 85سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

سمیرا علیخان‌زاده
سمیرا علیخان‌زاده

شماره اثر 332

1384 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی چوب

90 × 90سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 60,000,000 Toman

محمد فاسونکی
محمد فاسونکی

شماره اثر 333

1383 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 26,000,000 Toman

رعنا فرنود
رعنا فرنود

شماره اثر 334

بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

38 × 27سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 22,000,000 Toman

امید مشکسار
امید مشکسار

شماره اثر 335

1400 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

60 × 60سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 65,000,000 Toman

فرهاد مشیری
فرهاد مشیری

شماره اثر 336

1374 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

23 × 17سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 145,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • آیدین آغداشلو 30 مرداد 1402

    1400 | بدون عنوان 50 × 70 سانتی‌متر چاپ‌دستی روی مقوا

    شماره اثر: 326
bktop