icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 9 مرداد 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

حمید هادی‌نژاد
حمید هادی‌نژاد

شماره اثر 280

بدون عنوان

مداد روی مقوا

100 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 34,000,000 Toman

علی ندایی
علی ندایی

شماره اثر 281

1402 | بدون عنوان

ماژیک روی مقوا

50 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 26,000,000 Toman

کامبیز درم بخش
کامبیز درم بخش

شماره اثر 282

بدون عنوان

راپید روی مقوا

28 × 18سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 20,000,000 Toman

زنده‌یاد علی گلستانه
زنده‌یاد علی گلستانه

شماره اثر 283

1397 | بدون عنوان

ماژیک روی مقوا

50 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 48,000,000 Toman

فرشید ملکی
فرشید ملکی

شماره اثر 284

1395 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

24 × 34سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 24,000,000 Toman

محمدعلی ترقی جاه
محمدعلی ترقی جاه

شماره اثر 285

1367 | بدون عنوان

مداد روی کاغذ

30 × 41سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 24,000,000 Toman

عبدی اسبقی
عبدی اسبقی

شماره اثر 286

بدون عنوان

مرکب روی مقوا

40 × 28سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 14,000,000 Toman

منوچهر صفرزاده
منوچهر صفرزاده

شماره اثر 287

1399 | بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

21 × 29سانتی‌متر

شروع قیمت از: 2,000,000 Toman

قیمت فروش‌رفته: 10,000,000 Toman

علیرضا آسانلو
علیرضا آسانلو

شماره اثر 288

1402 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

100 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 16,000,000 Toman

هانیبال الخاص
هانیبال الخاص

شماره اثر 289

1381 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا

30 × 41سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 30,000,000 Toman

سهراب سپهری
سهراب سپهری

شماره اثر 290

بدون عنوان

مداد روی کاغذ

24 × 21سانتی‌متر

قیمت فروش‌رفته: 45,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • محمدحسین آریایی 2 مرداد 1402

    بدون عنوان 70 × 50 سانتی‌متر ترکیب مواد روی مقوا

    شماره اثر: 270
bktop