icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زیروآکشن
اسمارت آکشن | تهران

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 22 خرداد 1402

اسمارت آکشن

در «زیرو آکشن» آثار هنرمندان با پایه‌ی قیمت صفر به مدت چندروز به مزایده‌ گذاشته می‌شود.

آثار ایرانی

امیرعلی جوادیان
امیرعلی جوادیان

شماره اثر 206

1382 | بدون عنوان

کاغذ عکس

60 × 80سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 8,000,000 Toman

سعید محمودی ازناوه
سعید محمودی ازناوه

شماره اثر 207

1395 | بدون عنوان

کاغذ عکاسی

50 × 70سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 7,000,000 Toman

محمدرضا بهارناز
محمدرضا بهارناز

شماره اثر 208

1401 | بدون عنوان

کاغذ عکاسی

76 × 76سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 6,000,000 Toman

افشین بختیار
افشین بختیار

شماره اثر 209

1385 | بدون عنوان

کاغذ عکاسی

100 × 85سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 7,000,000 Toman

مهرداد اعلایی
مهرداد اعلایی

شماره اثر 210

1402 | بدون عنوان

کاغذ عکاسی

70 × 50سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 2,000,000 Toman

مرضیه ایوتین
مرضیه ایوتین

شماره اثر 211

1382 | بدون عنوان

کاغذ عکس

66 × 100سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 3,000,000 Toman

رامش لاهیجی
رامش لاهیجی

شماره اثر 212

1395 | بدون عنوان

کاغذ عکس

50 × 75سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 7,000,000 Toman

علی قلم سیاه
علی قلم سیاه

شماره اثر 213

بدون عنوان

کاغذ عکس

50 × 73سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 7,000,000 Toman

سروش جوادیان
سروش جوادیان

شماره اثر 214

1395 | بدون عنوان

کاغذ عکس

118 × 178سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 12,000,000 Toman

فاطمه گشانی
فاطمه گشانی

شماره اثر 215

1397 | بدون عنوان

کاغذ عکس

70 × 100سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 6,000,000 Toman

نصرالله کسرائیان
نصرالله کسرائیان

شماره اثر 216

بدون عنوان

کاغذ عکس

12 × 19سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 5,000,000 Toman

نصرالله کسرائیان
نصرالله کسرائیان

شماره اثر 217

بدون عنوان

کاغذ عکس

19 × 12سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 18,000,000 Toman

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

شماره اثر 218

1367 | بدون عنوان

کاغذ عکس

40 × 26سانتی‌متر

قیمت فروش رفته: 80,000,000 Toman

اثری از حراج قبلی

  • سهراب سپهری 8 خرداد 1402

    بدون عنوان 33 × 22 سانتی‌متر ماژیک روی مقوا

    شماره اثر: 205
bktop